ad

Vitajte na stránke revíznej spoločnosti JEEL

Spoločnosť JEEL vznikla v ešte roku 1989. Spoločnosť sa zameriavala na revízie, opravu a montáž bleskozvodov. Postupne spoločnosť rozširovala činnosť o revízie, opravy a montáž ostatných elektrických zariadení. V súčasnosti sa spoločnosť JEEL špecializuje na vykonávanie revízií (Odborné prehliadky a odborné skúšky). Súčasne vykonávame aj porevízne opravy (opravy po vykonaných revíziách), opravy aj montáže uvedených zariadení. 

Predmet rozsahu podnikania:

  • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení,
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) bleskozvodov aj aktívnych bleskozvodov,
  • Revízie a kontroly el. spotrebičov, el. ručného náradia, výpočtovej a  kancelárskej techniky,
  • Revízie elektrických pracovných strojov s pevným prívodom,
  • Odstraňovanie zistených porevíznych nedostatkov,
  • Montáž, opravy a údržba el. zariadení a bleskozvodov.

ads